Teşvikiye Mah. Poyracık Sok. No: 61 Kat: 2 Daire: 3 Nişantaşı Şişli/İstanbul

+90 (212) 247 41 47

Ortodonti nedir?

Ortodonti kelimesi, Latince’den gelmiştir ve sıralı (düzgün) diş anlamı taşımaktadır. Buna uygun olarak, Ortodonti; çene, diş ve yüz bozukluklarının teşhis, tedavi ve önlenmesi ile ilgilenen bilim dalıdır. Ortodontik tedavi, küçük çocuklarda dislerin ve çenenin yönlendirerek dişlerin ve cenelerin doğru pozisyonlarda olmalarına yardımcı olur, yetişkinlerde ise var olan çapraşıklık ve kapanış düzensizliklerinin, ayrıca  çene yüz bozukluklarının uygun tedavi planlamaları ile düzeltilmesini sağlar.

Ortodontik tedavi ile hem daha sağlıklı bir ağıza, hem de çarpıcı, güzel bir gülüşe sahip olurken ve  dişlerinizin ömrünü de uzatabilirsiniz. Bunun yanında ortodonti; doğuştan ya da sonradan kazanılan  çene ve yüz bozukluklarının tedavisinde, tıp ve diş hekimliğinin çeşitli branşları multi-disipliner ortak çalışmalar yaparak  pek çok probleme çözüm sağlar.

Ortodontist kimdir?

Ortodontist; ortodontik bozukluklar ve tedavileri üzerine uzmanlık eğitimi almış diş hekimlerine denir. 5 yıllık Diş Hekimliği eğitimini tamamlayıp üniversitelerin ortodonti programına kabul edilen diş hekimleri  en az 4 yıllık Ortodonti uzmanlık veya doktora programı suresince  önce gerekli dersleri alıp sınavları tamamlayarak sonra da bir uzmanlık tezi hazırlayarak  ortodonti uzmanı olurlar.  Ortodonti uzmanlığı uzun süreli bir eğitim ve pratik gerektirir.

Ortodonti tedavisi nasıl yapılır?

Ortodontik tedavi dişlerin  üzerine veya çene kemiğine kuvvet uygulayan sabit ya da takıp çıkarılabilen çeşitli apareyler  yardımıyla yapılır. Bu apareylerin neler olacağı ve nasıl kullanılacağı   tedavinin gereklerine göre  ortodontistler tarafından belirlenir.

Klinigimizde Ortodontik Tedavileri Kim Yapmaktadır?

Kliniğimizde ortodonti tedaviler, ortodonti eğitimini önce Ankara Üniversitesi arkasından  Toronto Üniversitesinde tamamlamış: 2012 senesinden beri de Toronto Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti bölümünde ders vermekte olan Dr.Pınar Alkumru tarafından yapılmaktadır.

Web sitemiz, çoğunlukla 3. taraf hizmetlerinden gelen çerezleri kullanır. Çerez kullanımımızı kabul edin.