Teşvikiye Mah. Poyracık Sok. No: 61 Kat: 2 Daire: 3 Nişantaşı Şişli/İstanbul

+90 (212) 247 41 47

Kompozit Laminalar (Bonding Tekniği)

Kompozit lamina restorasyonlar,estetik diş hekimliğinde en çok tercih edilen restorasyonlardandır. Uygulaması kolay, endikasyonu geniş, sonuçları ise tatmin edicidir. Erozyon,abrazyon gibi diş yüzeyi aşınmalarda,mine hipoplazilerinde, diastemaların (Dişler arası boşlular) kapatılmasında, Amelogenesis imperfekta ve dentinogenesis imperfekta olgularında, malformasyonlarda, basit düzeydeki asimetrilerde, tetrasiklin renklenmelerinde, florozis vakalarında, ortodontik tedavi sonrası oluşan hipokalsifikasyonların tedavisinde uygulanmaktadır.

En büyük avantajı laboratuvar işlemi gerektirmeden klinikte tek seansta uygulanabilmesidir. Bu teknikle kliniğimizden bir kaç saat içinde çarpıcı bir gülümseme ile ayrılabilirsiniz!

Porselen Lamina Restorasyonlar

Estetik olgusu ve estetik beklentiler her gecen gün daha çok önem kazanmakta ve  insan hayatında önemli bir yer kaplamaktadır. Güzel ve sağlıklı bir gülümseme  insanların psikolojisine, diğer insanlarla ilişkisine ve sosyal statüsüne olumlu katkı sağlar.

Diş hekimliğinde  beklentilere daha fazla cevap verebilmek için yapılan çalışmalar sonucunda yalnızca sağlık ve fonksiyon değil, arzu edilen estetiğinde  de sağlanması mümkün kılınmıştır. Günümüzde; gelişen teknoloji  ile hem materyallerde ilerleme gerçekleşmiş, hem de daha az madde kaybı ile daha estetik restorasyonların gelişimi sağlanmıştır. Dişlerde mevcut olan, beyazlatma  teknikleri ile giderilemeyen renklenmeler, diastema ve çapraşıklıklar, aşırı diş çürükleri, abrazyon ve diş kırılması sonucu meydana gelen doku kayıpları, diş dokusunu olabildiğince koruyan tedavi yöntemlerinden   porselen lamina restorasyonlar ile restore edilebilir. Tedavi edilecek dişin on yüzeyine, ince tabaka halinde laboratuvarda hazırlanan porselen restorasyonun;   rezin yapıştırma sistemi  ile dişe uygulanmasına lamina restorasyon denir.  Dişlerde estetiği sağlamak amacıyla uygulanan porselen lamina restorasyonlar konservatif (koruyucu) bir tedavi metodudur. Bazen hiç preperasyon yapmadan bazen de mine seviyesinde yapılan yüzeysel preparasyonla sağlıklı diş dokusu korunarak uygulanabilir. Tedavi tamamlanana kadar geçici akrilik veya kompozit restorasyonlar hazırlanır. Hastanın hem estetik hem de fonksiyon devamlılığı sağlanır.

 Porselen lamina restorasyonlar;

  • Çeşitli nedenlere bağlı diş renklendirmelerinde,
  • Ön bölge dişlerindeki diastemaların kapatılmasında,
  • Çeşitli tipteki mine hipoplazisi ve malformasyonlarında,
  • Dişlerin labial yüzlerindeki hijyenik ve estetik olmayan restorasyonların varlığında,
  • Tutuculuk için yeterli miktarda mine dokusuna sahip erozyona uğramış dişlerde,
  • Lateral kesicilerin eksikliğinde:, kaninin kronal formu lateral dişi taklit edecek şekilde porselen laminalarla    değiştirilebilmektedir.
  • Kısmen rotasyona ve malpozisyona uğramış dişlerin düzeltilmesinde,
  • Pulpanın geniş olduğu dişlerde geri dönüşümü olmayan hasarlar oluşturmadan dişlerin kronlarla restore edilmesinin zor olduğu durumlarda,
  • Klinik kron boyu kısa dişlerin uzatılmasında,
  • Yaşlanma sonucu, alınan gıdalar nedeniyle, bulimia gibi hastalıklar nedeniyle aşınmaların olduğu dişlerde uygulanabilmektedir.
Web sitemiz, çoğunlukla 3. taraf hizmetlerinden gelen çerezleri kullanır. Çerez kullanımımızı kabul edin.